LIV, ARBEJDE OG DESIGN

Når der sættes pris på velvære og designet er klogt, trives de ansatte så bedre?

LIV, ARBEJDE OG DESIGN

Undersøgelser peger på, at lange arbejdsdage påvirker den personlige sundhed negativt, hvilket sætter sikkerheden i fare og øger stressforekomster. I Danmark arbejder ca. 2% af ansatte meget lange arbejdsdage, hvilket er en del mindre en OECD Better Life gennemsnittet på 11%.

’Mens nogle kulturer ser dét at arbejde sent som et hædersmærke og en måde hvorpå man kan komme frem i livet, er det i Danmark set som en svaghed – det viser at du ikke kan gøre tingene indenfor den afsatte arbejdstid,’ fortæller Kay Xander Mellish, en dansk virksomhedskonsulent og forfatter af ’How to Work in Denmark’. For danskerne er det at kunne balancere tiden mellem arbejde og privatlivet essentielt. I langt de fleste tilfælde har de ansatte lov – og opfordres – til at arbejde fleksible timer for at maximere produktiviteten. Nogle gange betyder det, at forældre møder ind og går tidligt for at kunne hente børn fra skole.