Overensstemmelseserklæring

Følgende erklæring beskriver Fritz Hansens produkters egnethed til fødevarekontakt. Nedenstående produkter er godkendt til fødevarekontakt.

Produkttype: Keramik / Terracotta / Glas


Produktnumre:
1810452, 1810453, 1810454, 1810470, 1836707, 1902-1, 1902-2, 1902-3, 1902-4, 1902-5, 1902-6, 1902-7, 1902-8, 1902-9, 1902-10, 1902-11, 1902-12, 1902-13, 1902-14, 1902-15, 1902-16, 1902-17, 1902-18, 1902-19, 1902-20, 1902-21, 1902-22, 1902-23, 1902-24, 1902-25, 1902-26, 1902-27, 1902-28, 1902-29, 1902-30, 1902-31, 1902-32, 1902-33, 1902-34, 1902-35, 1902-36, 1902-37, 1902-38, 1902-39, 1902-40, 1902-43, 1902-44, 1902-48, 1902-49, 1902-50, 1902-51, 1902-52, 1902-54, 1902-55, 1902-91, 1902-63, 1902-64, 1902-65, 1902-66, 1902-67, 1902-68, 1902-69, 1902-70, 1902-71, 1902-72, 1902-74, 1902-75, 1902-76, 1902-77, 1902-78, 1902-79, 1902-80, 1902-81, 1902-82, 1902-83, 1902-84, 1902-85, 1902-86, 1902-87, 1902-92

Fritz Hansen erklærer hermed, at ovenstående produkter er i overensstemmelse med gældende lovgivning og bekendtgørelser.

1. BEK nr 681, 25/05/2020. Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer.
2. Forordning (EF) nr. 1935/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF. Artikler: 3, 15, 16 & 17 EU-standarder vedrørende produkter med fødevarekontakt og håndtering af disse samt generelle krav, mærkningsregler, overensstemmelseserklæring og traceability.
3. EU direktiv 2023/2006/EC - ”good manufacturing practice” (GMP) for materiale til direkte kontakt med fødevarer.

Testresultater kan fremvises for alle materialer.

Produkttype: Rustfrit stål


Produktnumre:
S1810525

Fritz Hansen erklærer hermed, at ovenstående produkter er i overensstemmelse med gældende lovgivning og bekendtgørelser.

1. BEK nr 681, 25/05/2020. Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer.
2. Forordning (EF) nr. 1935/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF. Artikler: 3, 15, 16 & 17 EU-standarder vedrørende produkter med fødevarekontakt og håndtering af disse samt generelle krav, mærkningsregler, overensstemmelseserklæring og traceability.
3. EU direktiv 2023/2006/EC - ”good manufacturing practice” (GMP) for materiale til direkte kontakt med fødevarer.

Testresultater kan fremvises for alle materialer.

Produkttype: Wood

Produktnumre:
S1990844, S1990845, S1990890, S1990891, S1990847, S1990837, 1600971, 1600973, 1810490, 1836572, S1835351

Fritz Hansen erklærer hermed, at ovenstående produkter er i overensstemmelse med gældende lovgivning og bekendtgørelser.
1. BEK nr 681, 25/05/2020. Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer.
2. Forordning (EF) nr. 1935/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF. Artikler: 3, 15, 16 & 17 EU-standarder vedrørende produkter med fødevarekontakt og håndtering af disse samt generelle krav, mærkningsregler, overensstemmelseserklæring og traceability.
3. EU direktiv 2023/2006/EC - ”good manufacturing practice” (GMP) for materiale til direkte kontakt med fødevarer.

Alle oliebehandlede produkter fra Fritz Hansen godkendt til fødevarekontakt er behandlet med en særlig olie til køkkenbordsplader. Indholdsstofferne i den valgte olie indgår i enten Europa-Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 med ændringer eller Den schweiziske forordning SR 817.023.21 eller er klassificeret som ikke-skadelige - hvilket betyder, at der ikke anvendes stoffer, der er klassificeret som giftige, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige i produktet.

Bordpladeolien indeholder følgende additiver til dobbelt anvendelse:
- E170: Calciumcarbonat
- E296: Maleinsyre
- E479: Esterificeret sojaolie

Testresultater kan fremvises for alle materialer.

Denne overensstemmelseserklæring er gennemført efter rådgivning fra Fødevarestyrelsen i Danmark.

Fritz Hansen, Vinkel Allé 1,
9000 Aalborg, Danmark
Kvalitetschef/Head of Quality Michael Frøsig
20/12 2022

Click here to see the report from from The Danish Veterinary and Food Administration.