FAQ


Chairs

Lounge Chairs

Tables

Lamps

BELYSNING TIL HJEMMET

Lys er ikke bare lys. Lyset er den grundlæggende forudsætning for at gengive form, farve og til at skabe atomsfære og hygge i boligen. Og så er lys vigtigt for vores øjne og hjerne og påvirker vores koncentrationsevne og velvære.

Sørg som udgangspunkt for at udnytte dagslyset, og luk det ind alle de steder, hvor det er muligt. Afstem indretningen af kunstlys efter behov.

Gennemtænkt hvilken funktion belysningen skal spille i de forskellige rum, således belysningen er tilpasset de faktiske behov. Husk at tilgodese forskelligartede behov i samme rum (fx hyggestunder ved spisebordet eller lektielæsning en mørk vinteraften). Det er både vigtigt i forhold til valg af lamper, men også i forhold til valg af lyskilder.

Det er en god ide at anvende mange forskellige typer af lamper i boligen, som så kan tændes efter behov. Oplys rummet ved hjælpe af små lys-øer, så der ikke opstår mørke hjørner. Husk at det er samspillet mellem lys og skygge der er afgørende for definitionen af form og rum.

De fleste vellykkede indretninger med kunstlys blander diffust lys og direkte lys. Det diffuse lys giver et blødt lys, der oplyser rummet. Det diffuse lys opnår man ved at bruge lamper i bl.a. glas og papir (eksempelvis Caravaggio Opal og Lullaby). Lyset styres således ikke i én bestemt retning, men blødes op af skærmens materiale. Det direkte lys styres effektivt ned mod en flade. Det er formidabelt funktionslys og samler indretningen. Det direkte lys kommer typisk fra metallamper (eksempelvis Caravaggio, Orient, Calabash og Radon).

Godt lys blænder ikke. Det er en af de få ting lyseksperter er enige om. Placer lamperne så du ikke blændes af lyskilderne, og overhold producentens gode råd om maksimal lyskildelængde.

Men en lysdæmper kan du skabe den helt rigtige stemning med lyset fra dine lamper. Bemærk at mange energisparepærer ikke kan dæmpes uden at de leverer en forringet lyskvalitet under dæmp. Udvalget vokser dog hastigt, og der findes mange gode lyskilder som dæmper uproblematisk. Mange LED lyskilder er velegnet til at dæmpe.

 

LED LYSKILDE ELLER INDBYGGET?

Du opnår et lavere energiforbrug med din belysning uanset om du anvender en lampe der har indbygget LED eller om du anvender en LED lyskilde i en konventionel lampe med almindelig fatning (såkaldt retrofit LED). Du behøver således ikke skifte dine lamper ud, for at komme med på LED-bølgen. Spørgsmålet er, hvornår man skal gå over til LED.

I dag (2015) kan man købe LED-lyskilder med en farvegengivelse på Ra 80-92. Farvegengivelsen angiver, hvor godt lyskilden gengiver farver, og er en væsentlig målestok for, hvordan vi oplever lysets kvalitet. I 2016-17 vil man forventeligt kunne købe LED-lyskilder med en farvegengivelse på Ra 98 eller højere.

LED teknologien er fortsat i rivende udvikling og LED giver således mulighed for løbende at optimere farvegengivelsen, hvor det betyder mest. Eksempelvis i pendlen over spisebordet eller mødebordet, ved at erstatte den eksisterende lyskilde med nye forbedrede LED alternativer. En sådan opdatering af lyskvaliteten er ganske overskuelig økonomisk.

LED-lyskilder fås med mange forskellige sokkeltyper, og kan dække de fleste behov.

VALG AF LYSKILDE

Det kan være svært at gennemskue de mange tekniske termer, der bliver oplyst på lyskildens emballage. Her får du en kort oversigt over de tre vigtigste parametre.

LYSSTRØM
Lysstrømmen måles i lumen (lm) og angiver hvor meget lys der udsendes fra lyskilden/pæren. Tidligere brugte man lyskildens effekt (Watt) som reference for, hvor meget lys lyskilden udsendte. I takt med glødetrådspærens afvikling og afløsernes nye teknologi har gjort sit indtog på markedet, er den tidligere referenceramme ikke længere så anvendelig, idet de nye lyskildeteknologier er væsentlig mere effektive end den traditionelle glødetrådspære. Man kan således ikke umiddelbart direkte sammenligne en 25W lyskilde på tværs af de forskellige typer, da lysudbyttet varierer markant.

 

BELYSNING TIL PROJEKTER

Hvordan skaber man en god belysning, når man laver professionelle indretninger? Det afhænger i sagens natur af projektet, da der stilles forskellige krav til lyset alt efter om man indretter en restaurant, en butik, eller en hotellobby.

Start altid med at lave en behovs- og funktionsanalyse og vurdér hvordan rummet skal bruges, og hvilke krav det stiller til lyset. Notér om der er funktionskrav til selve lamperne, der kan for eksempel være krav om energieffektivitet eller central intelligent lysstyring. Vurder ligeledes myndighedskrav, der eksempelvis angiver minimumskrav til belysningsstyrke.
Udnyt dagslyset, og luk det ind alle de steder, hvor det er muligt. Afstem indretningen af kunstlys efter behov.

Bland direkte og diffust lys. Det direkte lys bruges som funktionslys, det styres effektivt ned til en flade og kan bruges til at skabe zoner i indretningen. Det direkte lys kommer fra metallamper (eksempelvis Caravaggio, Orient, Mingus og Calabash). Det diffuse lys giver et blødt lys, der oplyser rummet. Det diffuse lys kommer fra lamper i bl.a. glas og papir (eksempelvis Caravaggio Opal og Lullaby).


OPHÆNGNING AF LAMPER

Hvor mange pendler skal man bruge for at oplyse et bord på x meter? Og i hvilken højde skal lamperne hænge?

Det er nogle af de mest stillede spørgsmål, når man skal anskaffe og montere pendler. Der er ikke kun ét rigtigt svar på disse spørgsmål, da det er et spørgsmål om smag og behag. Nedenfor er dog et par eksempler på, hvordan man kan opnå godt lys over bordet.

I Skandinavien hænges pendler normalvis 60-65 cm over bordet. Ved den afstand får man mest muligt lys på bordet uden at lamperne hænger så lavt, at de generer udsynet, når man sidder ved bordet. Lamperne kan godt hænges højere, men dels vil lyset på bordet forekomme svagere, og dels er der risiko for indkig til lyskilden og dermed blænding.

Professionelle indretninger

Er der behov for at lave en visualisering eller en lysberegning kan man downloade 3D filer og lysberegningsfiler på vores download center.

DOWNLOADS