Klimaaftryk ved professionelle projekter

Hos Fritz Hansen går vi op i miljøet, og det ved vi, du også gør. For at skabe bedre forståelse for miljøpåvirkninger tilbyder vi nu beregninger på produkters klimaaftryk i forbindelse med professionelle projekter. *

HVAD ER ET KLIMAAFTRYK?

Et klimaaftryk refererer til den samlede mængde CO2e, der bliver produceret gennem et produkts levetid. Produkters klimaaftryk afhænger af materialerne, produktionen, forsendelsesmetoden samt brug og bortskaffelse af produktet. Vi anvender EU’s metode til at beregne produkters miljømæssige fodaftryk (PEF), som har til formål at levere mere sammenlignelige tal end en traditionel livscyklusvurdering (LCA).

EU’s Product Environmental Footprint (PEF)

KLIMAANALYSE OG ANVENDELSESMULIGHEDER

Vores beregninger bliver screenet af en andenpart, der godkender, at al data er anvendeligt til den gældende metode. Hvis det ønskes, kan resultaterne mod betaling verificeres af en tredjepart (Bureau Veritas). En sådan verificering gør det muligt at vise resultaterne frem som del af et officielt PEF-resultat.

Guidelines

HVOR LÆNGE TAGER DET?

Fritz Hansen har beregninger på de fleste produkters klimaaftryk, og arbejdet fortsætter løbende. Vær dog venligst opmærksom på, at ventetiden på hver enkelt ordre kan variere. Generelt kan du forvente følgende ventetider:

  • 1-3 uger for standardprodukter
  • 1-3 måneder for specialprodukter (produkter tilpasset med særlige materialer)

SÅDAN BESTILLER DU

Kontakt venligst en Fritz Hansen-repræsentant, hvis du ønsker at en klimaanalyse af produkter, som er bestilt til et professionelt projekt.
*Bemærk venligst, at beregning af klimaaftryk kun er tilgængeligt for kunder med professionelle projekter. Denne service er ikke tilgængelig for privatkunder.

Et eksempel på en Klimaanalyse

Figure 1: Eksempel på en klimaaftryk-analyse – illustrationen viser, hvad der præsenteres ved hver enkelt verificeringsniveau. https://www.maalbar.dk/verification/