MATERIALER OG FREMSTILLINGSPROCESSER

Nedenfor er en beskrivelse af vores fremstillingsprocesser og de materialer vi bruger samt hvordan vi sigter mod at minimere miljømæssige påvirkninger af vores omgivelser.