Returnering og tilbagebetalinger

Returnering af varen og returomkostninger ved udnyttelse af fortrydelsesretten
Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, 3400 Allerød, Att.: Webshop, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Varer kan ikke returneres pr. efterkrav eller uden omdeling. Du skal selv betale for returnering af varen.

Varer der er leveret som pakkeforsendelse kan returneres med Postnord og du kan evt. gøre brug af den vedlagte returlabel i din forsendelse. Varer der er leveret med speditør som palle- eller møbelforsendelse kan returneres med Thortrans/Hvejsel. Kontakt venligst vores salgssupport som hjælper med at arrangere afhentning af din returforsendelse. Udgifterne til returnering af varen forventes højst at beløbe sig til 1.000 kr. pr. kubikmeter (1 kubikmeter er minimum pr. sending). Du skal vedlægge fortrydelsesformular.

Tilbagebetaling af pengene
Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke medudgiften refunderet.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.

Du skal så vidt mulig tilbagelevere varen i originalemballagen. Manglende eller beskadiget originalemballage kan nedsætte varens værdi. Du bør endvidere altid sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varen, indtil vi modtager den. Gem derfor kvittering samt evt. track and trace nummer.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen
Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - for eksempel en materiale- eller fabrikationsfejl - finder købelovens regler anvendelse. Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på e-mail webshop@fritzhansen.com eller tlf. 70 80 70 90. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Reklamationsretten gælder alene mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke mangler og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

Hvis reklamationen er berettiget og manglen væsentlig, tilbagebetaler vi udover købesummen for den mangelfulde vare dine rimelige fragtomkostninger i relation til returneringen. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, og returneringen bør som udgangspunkt kun ske efter forudgående aftale med os. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer. Ved uvæsentlige mangler forbeholder vi os retten til at nøjes med at give dig et passende afslag i købesummen. Herudover kan vi vælge at tilbyde afhjælpning eller omlevering, i stedet for afslag eller ophævelse.

Erstatningsbegrænsning
Vi er i intet tilfælde ansvarlig for dit indirekte tab og evt. følgeskader som følge af vores forsinkelse eller mangler ved de købte varer.

Forbehold
Vi tager forbehold for prisfejl, tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.

Selvom vi har gjort en stor indsats for at angive farver, strukturer og kvaliteter så nøjagtigt som muligt, kan computerens farver og skærmopløsninger variere, ligesom der kan være variationer i naturprodukter. Vi kan derfor ikke garantere, at din skærm gengiver farven, strukturen mv. korrekt. Er du i tvivl om farven, strukturen mv. anbefaler vi, at du besøger en af vores forhandlere.

Oplysninger om klagemuligheder
En klage over en vare købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via klageportalen på www.naevneneshus.dk

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse webshop@fritzhansen.com.

Lovvalg og værneting
Køb af varer på fritzhansen.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.