Mark Tan

Designer Mark Kenly Domino Tan, som har base i København, taler om, hvad der kendetegner godt design.

Hvad er ‘godt’ design?

Mange har forsøgt at finde svaret på det spørgsmål, men ikke Mark Tan. ”Det er farligt at gøre sig til dommer over, hvad der forstås ved godt design. Godt design er subjektivt, så du kan hverken stå til dommer over eller kvantificere dets styrker eller fortræffeligheder. Det giver ingen mening, og har heller intet formål, at inddele design ind i godt og dårligt, eftersom alt design, i en vis udstrækning, er nyttigt eller meningsfuldt for nogen.”

Dieter Rams 10 principper for design havde til formål at definere præcis, hvad der gør design godt eller dårligt, og har inspireret generationer af designere efter ham. I overensstemmelse med Rams, er Tan af den overbevisning, at godt design gør et produkt nyttigt, det er gennemarbejdet ned til sidste detalje, langtidsholdbart og ærligt. ’Men design handler ikke bare om udseende’, siger Tan. ’Vores personlige relation til de objekter vi omgiver os med – om hvorvidt de får os til at føle os trygge og sikre – skaber en ramme for vores liv.’