ANSVARSFRASKRIVELSE

[ Error ]


BRUGSVILKÅR 
Læs venligst de følgende Brugsvilkår omhyggeligt, før du bruger fritzhansen.com websitet ("Sitet"). Når du går ind på Sitet, er du indforstået med at være underlagt disse Brugsvilkår. Disse Brugsvilkår kan blive opdateret fra tid til anden. Du skal derfor kontrollere datoen for Brugsvilkårene (som du finder nederst i dette dokument) og se, hvilke ændringer der er kommet siden sidste version. Hvis du på noget tidspunkt ikke er indforstået med disse Brugsvilkår, skal du venligst undlade at bruge dette Site.


PRISER
Priser anført på Sitet er vejledende priser i DKK inklusive 25 % moms. Hvis der for et produkt er anført en forkert pris, er det altid den officielle Fritz Hansen prisliste, som er gældende. 
Copyright Alt indhold på dette Site som f.eks. tekst, grafik, logoer, tastikoner, billeder, lydfiler og software tilhører fritzhansen.com eller dennes leverandører af indhold på Sitet og er beskyttet af den danske og internationale lovgivning om copyright. Kompilationen (i betydningen samlingen, ordningen og sammensætningen) af alt indhold på Sitet tilhører udelukkende fritzhansen.com og er beskyttet af den danske og internationale lovgivning om copyright. Al software, som benyttes på Sitet, tilhører fritzhansen.com eller dennes leverandører af software og er beskyttet af den danske og internationale lovgivning om copyright. Der gives tilladelse til elektronisk kopiering og udskrivning af papirkopier fra Sitet alene med det formål at foreslå et køb eller salg via Fritz Hansen A/S’ officielle netværk af distributionspartnere. Arkitekter, indretningsarkitekter og designere kan frit elektronisk kopiere og udskrive dele af deres professionelle arbejde på papir. Pressen kan frit elektronisk kopiere og udskrive dele af Sitet på papir til redaktionelle formål. Enhver anden brug, herunder gengivelse, ændring, distribution, transmission, genudsendelse, visning eller fremførelse af indholdet af Sitet, er strengt forbudt.


TRADEMARKS
Alle trademarks, logoer, service marks og handelsnavne tilhører fritzhansen.com.  På alle tekster og fotos fra Sitet skal Trademarks og handelsnavne være anført på samme måde som på fritzhansen.com, og de begrænsninger, der gælder for copyright, skal følges.


ANSVARSFRADKRIVELSE  Oplysninger, service, produkter og materialer, som er indeholdt i og /eller som der annonceres for på Sitet, herunder uden nogen begrænsning tekst, grafik og links, vises som de er og forekommer uden nogen garanti. Fritzhansen.dk’s og dennes leverandørers erklæringer repræsenterer ikke og er ingen garanti for, at oplysningerne, der er adgang til via Sitet, er nøjagtige, fuldstændige eller gældende. Vi er ikke ansvarlige for stavefejl og lignende. Priser og oplysninger om, hvorvidt produkter er til rådighed, kan ændres uden varsel.


PRODUKTOPLYSNINGER  De fleste produkter, der vises på Sitet, fås eller kan bestilles hos en hvilken som helst forhandler, som er med i Fritz Hansens autoriserede partnernetværk. De viste priser på Sitet er angivet i DKK og er inklusive dansk moms = 25 % og er kun vejledende. De særlige tekniske specifikationer og indstillinger på din computer og på displayet kan indvirke på, hvor nøjagtigt farverne på de produkter, der tilbydes på Sitet, er gengivet.


LINKS TIL ANDRE WEBSITES OG SERVICES  
Dette Site kan indeholde links til andre websites end vores eget. Fritzhansen.dk påtager sig ikke noget ansvar for de pågældende sites og henviser udelukkende til disse som en hjælp til vores gæster. Fritzhansen.dk kontrollerer ikke indholdet af disse sites og har intet ansvar for deres indhold, ligesom det ikke er underforstået, at Fritzhansen.com tiltræder eller på anden måde anbefaler disse sites eller de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes.


ANSVARSBEGRÆNSNING  HVERKEN Fritzhansen.com ELLER NOGEN AF DENNES KONCERNFORBUNDNE ENHEDER ELLER LEVERANDØRER KAN UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER IFALDE ET ANSVAR FOR NOGET ELLER NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGT, PØNALT BEGRUNDET, HÆNDELIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE FORHØJET TAB ELLER SKADE ELLER FØLGESKADER, HELLER IKKE SELV OM Fritzhansen.com FORINDEN ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER, UANSET OM DET SKER I FORBINDELSE MED EN RETSTVIST, I ET KONTRAKTFORHOLD, SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER AF NOGEN SOM HELST ANDEN GRUND, SOM SKYLDES ELLER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN, EN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER UDFØRE DE OPLYSNINGER, SERVICEYDELSER, PRODUKTER OG MATERIALER, DER ER TIL RÅDIGHED PÅ DETTE SITE. Disse begrænsninger gælder, uanset om der er tale om en væsentlig fejl, eller der er mulighed for afhjælpning i et begrænset omfang. Eftersom visse jurisdiktioner ikke tillader forældelse af en underforstået garanti, eller hvis ansvaret for følgeskader eller andre hændelige skader afvises eller begrænses, gælder ovennævnte begrænsninger muligvis ikke for dig.


GÆLDENDE LOV  Disse Brugsvilkår er underlagt dansk ret, uden at nogen internationale privatretlige principper derved får gyldighed.

 

 

fritzhansen.com bruger cookies

Vi bruger cookies på fritzhansen.com blandt andet for at huske dine indstillinger, måle besøgstal og målrette indhold.
Ved at browse fritzhansen.com accepterer du vores brug af cookies - læs mere her.